e-mail: asrorovfa@knu.uaasrorovfa@gmail.comfar@ukr.net

Посада: асистент.
Вчене звання: немає.
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Місце народження: м. Самарканд, Узбекистан.

Напрямок наукових досліджень: інтегральні тороїдальні множини, імпульсні диференціальні рівняння, багаточастотні коливання, питання стійкості.

Профілі у наукометричних базах: Scopus, ORCID, Google Scholar
Curriculum Vitae

Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети/інститути:

 • “Математичні методи з основами вищої математики і статистики”, напрям підготовки Міжнародний туризм (географічний факультет).
 • “Вища математика”, напрям “Науки про Землю” (географічний факультет).
 • “Математика в економіці”, напрям підготовки “Міжнародний бізнес” (Інститут міжнародних відносин).
 • “Вища математика для економістів”, напрям підготовки “Фінанси, банківська справа та страхування” (військовий інститут).
 • “Математика фінансів ”, напрям підготовки “Комп’ютерна математика” (іноземці).

Біографія:

Асроров Ф.А. у 1991 році закінчив з відзнакою Самаркандський державний університет ім А.Навоі (Узбекистан).

1991-1994рр. – аспірант кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1994 році дострокового захистив кандидатську дисертацію на тему «Інтегральні тороїдальні множини одного класу систем диференціальних рівнянь».

У 1994 році присвоєно вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук.

З 1995 року – науковий співробітник в науково-дослідній частині Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а з 2016 року – старший науковий співробітник.

З 2020 року – асистент кафедри загальної математики.

Є автором 55 опублікованих наукових праць.

Основні наукові праці:

 1. Establishing conditions for the existence of bounded solutions to the weakly nonlinear pulse systems / F. Asrorov, O. Perehuda, V. Sobchuk, A. Sukretna / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 4, No. 4 (112) (2021).
 2. Finding of bounded solutions to linear impulsive systems / F. Asrorov, V. Sobchuk, O. Kurylko / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, №6/4 (102), 2019.
 3. Uniform attractor for an N-dimensional impulsive-perturbed parabolic system / O. Kapustian, F. Asrorov, V. Sobchuk / Nonlinear Oscillations, vol. 22 (2019), No.4, pp. 474-481.
 4. On the exponential stability of a trivial torus for one class of nonlinear impulsive systems / O.Kapustian, F.Asrorov, Yu.Perestyuk / Journal of Mathematical Sciences, Vol.238, No.3, April, 2019, pp. 263-270.
 5. On exponential stability of the trivial torus for a certain class of nonlinear impulsive systems / О.Kapustian, F.Asrorov, Yu.Perestyuk / Nonlinear Oscillations, vol. 20 (2017), No. 4, pp. 502-508.
 6. On the stability of invariant tori of a class of dynamical systems with the Lappo-Danilevskii condition / Asrorov F., Perestyuk Yu., Feketa P. / Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, 2017, Vol. 72, pp. 15-25.