• Критерії оцінювання атестаційного іспиту бакалаврів. Витяг з протоколу №13 засідання вченої ради механіко-математичного факультету від 29 травня 2023 року.