• Самойленко А.М., Станжицький О.М., Кенжебаєв К.К., Таран Є.Ю. Математичне моделювання, підручник. К.: «Наукова думка»-  2015.-327 стр.
  • Малярець М.В., Плахотник В.В., Станжицький О.М. та ін. Вища математика. Х.: “Фоліо”- 2014.- 670 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як базовий підручник для вищих навчальних закладів.
  • Грисенко М.В. Математика для економістів. Підручник. К. «Київський університет» – 2012. -663 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.
  • Грисенко М.В. Математика для економістів. Підручник. К. ВПЦ «Київський університет» – 2008. -599 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.
  • Васильченко І.П. Вища математика для економістів. Вид.2-е виправлене. -К.: Знання, 2005. -454 с.
  • Васильченко І.П. Вища математика для економістів (загальні розділи). Кондор. -К.: 2005. -628с.
  • Васильченко І.П. Вища математика для економістів (спеціальні розділи) -К.: Кондор, 2004.- 352с.
  • С.В.Тищенко видавництво “World Scientific Publishing, Singapore” видано підручник “Linearіty and the Mathematics of Several Variables”, 2000р., 445с., а також видані три його рукописні версії (1995-1999рр.) для студентів-інженерів Техаського університету (Texas A M University, USA).
  • Підручник “Вища математика” спеціальні розділи автори Кулініч Г.Л., Таран Є.Ю., Бурим В.М., Гординський Л.Д., Харкова М.В., Данилов В.Я., 1996р.- 336с.
  • “Вища математика. Основні розділи” (1995 р.)
  • “Вища математика: основні означення, приклади і задачі”. В 2-х частинах ( 1992 р. перше видання, 1994 р. друге видання)