e-mail: …

Посада: доцент.
Вчене звання: доцент.
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Місце народження: с. Глибоке Богородчанського р-ну Івано-Франківської області.

Напрямок наукових досліджень: класифікаційні задачі алгебри, застосування алгебри в диференціальних рівняннях, хімічній комбінаториці, теорії динамічних систем.

Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети/інститути:

  • Основи вищої математики (ННЦ «Інститут біології та медицини»)
  • Педагогіка та методика викладання математики та інформатики (механіко-математичний факультет)
  • Методика викладання математики у середній школі (механіко-математичний факультет)
  • Спецкурси (механіко-математичний факультет)

Біографія:

В.В. Плахотник закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка в 1972 році, аспірантуру – в 1975 році. В 1978 році захистив кандидатську дисертацію «Зображення частково впорядкованих множин над комутативними кільцями», науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, проф. А.В. Ройтер.
З 1975 року працює на кафедрі загальної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: асистентом (1975-1980), старшим викладачем (1981-1993), доцентом (з 1994).
Наукові інтереси:
1) Класифікаційні задачі алгебри (класифікація зображень частково впорядкованих множин над кільцями класів лишків; опис напівгруп, що є об’єднанням комутативних груп; класифікація проективних модулів над підалгебрами алгебри многочленів, породжених мономами; класифікація мінімальних дискретних лінійних динамічних систем; матричні підкільця спеціальних типів, підкільця полів; незвідні многочлени; екстремальні задачі комбінаторної геометріїї і теорії множин).
2) Застосування теорії графів і теорії груп у хімії (класифікація фулеренів з максимальною групою симентрій; класифікація і кодування правильних шестикутних 3-графів на торі; планування експериментальних досліджень).
3) Розробка теоретичних основ проблем виховання, рушійних сил виховання; популяризація математичних знань серед вчителів і учнів України.
4) Розробка спеціальних курсів «Лінійні динамічні системи», «Прикладні задачі теорії графів», «Методи розв’язування нестандартних задач елементарної математики».
В.В. Плахотник багато років працював у комісії університету по сприянню фізико-математичним ліцеям м. Києва, членом Вченої ради механіко-математичного факультету, вченим секретарем ради по захисту дисертацій, членом методичної комісії механіко-математичного факультету, членом профбюро механіко-математичного факультету, заступником завідувача кафедри загальної математики, заступником і головою предметної комісії університету з математики, головою і членом журі олімпіад з математики для школярів різних рівнів.
Неодноразово нагороджувався університетськими преміями за успішну роботу, був визнаний кращим викладачем року на механіко-математичному факультеті, має подяку міністерства освіти і науки України.
В.В. Плахотник є автором 90 наукових і науково-методичних публікацій.