• Теорія ймовірностей: навч. посіб. / М.В. Грисенко, М.В. Працьовитий, А.Ю. Рижов, О.М. Станжицький. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2023. – 250 с.
 • Станжицький О.М., Собчук В.В., Кушніренко С.В., Курилко О.Б., Цань В.Б. Посібник дисципліни «Методика навчання математики» Частина ІІІ «Функції в шкільному курсі математики» для студентів спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) механіко-математичного факультету// Електронне видання Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 224 стр., 2022.
 • Грисенко М.В., Чугаєв А.А. Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник . К.: Видавництво ІМВ. – 2012. – 235 с.
 • Грисенко М.В., Рижов А.Ю. Теорія ймовірностей для економістів-міжнародників. Навчальний посібник . К. ВПЦ «Київський університет» – 2012. -492 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів економічних напрямів і спеціальностей університетів.
 • Грисенко М.В., Рижов А.Ю. Математична статистика для економістів-міжнародників. Навчальний посібник. К. ВПЦ «Київський університет» – 2011. – 261 с.
 • Грисенко М.В., Рижов А.Ю. Теорія ймовірностей для економістів-міжнародників.Навчальний посібник . К. ВПЦ «Київський університет» – 2009. – 211 с.
 • Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи і моделі, приклади і задачі.
  Навчальний посібник . К. Видавництво «Либідь». – 2007. -720с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В. Екстремальні задачі. Навчальний посібник для студентів мех.мат. ф-ту. К.: “Київський ун-т”, 2004, – 50с.
 • Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В. Задачі оптимального керування. Навчальний посібник для студентів університетів. К.: “ТВІМС”, 2004, – 55с.
 • Вижва З.О. Математичні моделі в природознавстві. Розділ: Статистичне моделювання випадкових процесів та полів на площині у науках про Землю. Навчальний посібник з дисципліни “Математичні моделі в природознавстві” для студентів механіко-математичного факультету // К.: ВГЛ “Обрій”, 2004, – 59с.
 • Вижва З.О. Математичні моделі в природознавстві. Розділ: Статистичне моделювання тривимірних випадкових полів у науках про Землю. Навчальний посібник з дисципліни “Математичні моделі в природознавстві” для студентів механіко-математичного факультету // К.: ВГЛ “Обрій”, 2004, – 46с.
 • Таран Є.Ю., Гординський Л.Д. Спеціальні функції. Основи теорії. Навчальний посібник. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004, – 37с.
 • Таран Є.Ю., Гординський Л.Д. Спеціальні функції. Розв’язування задач. Навчальний посібник. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004, – 25с.
 • Ільченко О.В., Тищенко С.В. Конспект лекцій з курсу “Основи теорії ймовірностей та математичної статистики” (Част.2). К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004, – 48с.
 • Данілов В.Я., Данилов Вал.Я. Диференціальні рівняння та їх застосування в економіці. Навчальний посібник. Частина 4. К.: КІБС, 2004, – 85с.
 • Станжицький О.М., Гординський Л.Д., Грисенко М.В., Данілов В.Я., Єршов А.В., Кушніренко С.В., Перегуда О.В., Плахотник В.В. Диференціальні рівняння. Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу “Вища математика”. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004, -58с.
 • Плахотник В.В., Балан В.Г., Черняк О.І., Федоренко І.К., Чорноус Г.О., Горбунов О.В. Математика. Вказівки до складання усного іспиту. Зразки екзаменаційних білетів усного іспиту. К.: Альфа, 2004, -10с.
 • Плахотник В.В. та ін. Довідник для вступників. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004, -8с.
 • Плахотник В.В. Рушійні сили виховання в математиці. -К.: “Рада” 2004, -30с.
 • Данілов В.Я. та ін. Розв’язування задач лінійної алгебри за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. К.: КІБС, 2005. – 54с.
 • О.В.Ільченко, С.В.Тищенко. Конспект лекцій з курсу “Основи теорії ймовірностей та математичної статистики”. – ВПЦ “Київський університет”, Київ, 2005, -99с.
 • Гординський Л.Д., Данілов В.Я., Перегуда О.В., Капустян О.В. Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу “Вища математика”(Похідна та її застосування), К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – 35с.
 • Довідник для вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за ред.Акад.АПН України, проф.Третяка О.В.) (Данілов В.Я., Перегуда О.В., Плахотник В.В. та ін.).
 • Плахотник В.В., Балан В.Г., Черняк О.І., Карагодова О.О., Чорноус Г.О., Горбунов О.В. Математика. Вказівки до складання усного іспиту. Програми для вступників. Зразки екзаменаційних білетів усного іспиту. Альфа, К., 2005.- 90с.
 • Плахотник В.В. Теорія груп для природничих факультетів, Навчальний посібник.Київ,1998, -48 с.
 • Грисенко М.В., Призва Г.И. Навчальний посібник з вищої математики для студентів 1 курсу відділення МЕВ. Частина 1 “Лінійна алгебра”, Київ, 1998.
 • Матвієнко В.П.,Данилов В.Я. Навчальний посібник з вищої математики. Частина 1. Елементи лінійної алгебри та їх застосування в економіці, 2000, КІБС, -124с.
 • Кулініч Г.Л., Тищенко С.В., Призва Г.И., Шовкопляс В.М. Конспект лекцій з курсу “Вища математика”. Тема “Границі послідовностей і функцій” для студентів природничих факультетів (брошюра) друк. РВЦ “Київський університет”, Київ 1999, 65 с.
 • Грисенко М.В., Призва Г.Й. Вища математика, навчальний посібник для студентів 1 курсу Інституту Міжнародних Відносин. 1998.
 • Грисенко М.В. Вища математика для економістів в прикладах та задачах. Частина 1. Методи та моделі лінійної алгебри та аналітичної геометрії. 1999 – 100 с. (Навчальний посібник для студентів Інституту Міжнародних відносин).
 • М.В.Грисенко “Вища математика для економістів в прикладах і задачах.” Частина 1. Навчальний посібник для студентів 1MB, Київ, 2000,1MB-144 с.
 • Мосєєнков Ю.Б. “Асимптотичні методи інтегрування звичайних диференціальних рівнянь, систем звичайних диференціальних рівнянь та практичне застосування. Навчальний посібник. Частина 1. Київ, 2000, 87с.”
 • Матвієнко В.П., Данилов В.Я., Данилов В.Я. Навчальний посібник з вищої математики. Частина 1. Елементи лінійної алгебри та їх застосування в економіці, 2000, КІБС, -124с.