Програми курсів, що читаються викладачами нашої кафедри

Механіко-математичний факультет, спеціальність 014 “Середня освіта”, бакалавр

 • «Теорія складності»
 • «Алгебраїчні структури»
 • «Машинний зір»
 • «Алгоритми машинного навчання»
 • «Математика у закладах середньої освіти та методика її викладання»
 • «Цифрові освітні ресурси»
 • «Практика з виготовлення та використання засобів наочності з математики»
 • «Інтерактивні ділові бізнес-ігри»
 • «Науковий семінар з навичок ефективної презентації»
 • «Алгебра і теорія чисел»
 • «Математичні методи в економіці»
 • «Економіка»
 • «Менеджмент і маркетинг»
 • «Етика та естетика»
 • «Риторика»
 • «Динамічні системи»
 • «Математична фізика»
 • «Економетрія»
 • «Аналіз великих даних»
 • «Бази даних»
 • «Функціональне програмування»
 • «Розробка програмних продуктів»
 • «Візуалізація даних»
 • «Системний аналіз»
 • «Навчальна практика із сучасних інформаційних систем і технологій», 5 семестр
 • «Педагогічна практика з методів викладання математики в середній школі», 5 семестр
 • «Наукові засади педагогічного процесу у середній школі»
 • «Управління проєктами»
 • «Прикладні програмні продукти»
 • «Автомати та мови»
 • «Веб-програмування»
 • «Навчальна практика із сучасних інформаційних систем і технологій», 6 семестр
 • «Педагогічна практика з методів викладання математики в середній школі», 6 семестр
 • «Технології створення гіпермедійних систем»
 • «Технології розподілених обчислень»
 • «Постквантова криптографія»
 • «Вибрані питання елементарної алгебри та геометрії»
 • «Теорія ймовірностей»

Навчально-науковий центр “Інститут біології”

 • «Основи вищої математики» (2 курс, ОКР “бакалавр”, спеціальність 6.040102 – біологія )
  доц. Плахотник В.В., доц. С.В. Кушніренко, 2013 рік 

Географічний факультет

 • Вища математика
  (1 курс, ОР “бакалавр”, освітня програма “Метеорологія”)
  ас. Т.В. Климчук, 2022 рік
 • Основи математичної статистики та теорії ймовірностей
  (1 курс, ОР “бакалавр”, освітня програма “Природнича географія”)
  ас. О.О. Чернова, 2021 рік
 • Вища математика
  (1 курс, ОР “бакалавр”, освітня програма “Управління та екологія водних ресурсів”)
  ас. Т.В.Климчук, 2022 рік
 • Вища математика
  (1 курс, ОР “бакалавр”, освітня програма “Геодезія та землеустрій”)
  ас. О.О. Чернова, 2021 рік
 • Інформатика з основами геоінформатики
  (1 курс , спеціальності: Географія, Туризм)
  ас. Єршов А.В., ас. Рижов А.Ю., ас. Іващук О.В. 

Навчально-науковий інститут “Інститут геології”

 • Вища математика
  (1 курс, ОР “бакалавр”, освітня програма “Геоінформаційні системи та технології. Оцінка землі та нерухомого майна”)
  ас. Т.В. Шовкопляс, 2021
 • Обчислювальна математика
  (4 курс, ОР “бакалавр”, освітня програма “Геологія та менеджмент надрокористування”)
  проф. З.О. Вижва

Механіко-математичний факультет

 • Математичне моделювання
  (1-2 курс магістратури)
  проф. Станжицький О.М. 
 • Моделювання випадкових величин і процесів
  (1 курс магістратури, заочна форма)
  проф. Вижва З.О., 2022 рік
 • Методика викладання математики у вищій школі
  (2 курс, ОКР “магістр”, спеціальності 8.04020101 – математика, 8.04020102 – актуарна та фінансова математика,8.04020201 – теоретична та прикладна механіка)
  доц. С.В. Кушніренко, 2013 рік  
 • Методика викладання математики у середній школі
  (ОКР “спеціаліст”, спеціальність 7.04020101 – математика)
  доц. С.В. Кушніренко, 2013 рік 
 • Програма педагогічної практики 
  (ОКР “спеціаліст”, спеціальність 7.04020101 – математика)
  доц. С.В. Кушніренко, 2013 рік 

Військовий інститут

 • Вища математика для економістів 
  (1 курс, ОКР “бакалавр”, спеціальність “фінанси та військова економіка)
  доц. С.В.Кушніренко, 2012 рік 
 • Теорія ймовірностей та математична статистика 
  (1 курс, ОКР “бакалавр”, спеціальність “фінанси та військова економіка”)
  доц. С.В.Кушніренко, 2012 рік 
 • Методи багатомірної статистики 
  (4 курс, ОКР “бакалавр”, спеціальність “психологія”)
  доц. С.В.Кушніренко, 2011 рік 

Хімічний факультет

 • Вища математика
  (1 курс, ОКР “бакалавр”, спеціальність “хімія” )
  доц. О.В.Ільченко, 2021 рік 

Економічний факультет

 • Вища математика
  (1 курс, ОР “бакалавр”, освітня програма “економічна аналітика та статистика” )
  доц. М.В.Грисенко, 2021 рік 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин

 • Математика в економіці
  (1 курс, ОР “бакалавр”, освітня програма “Міжнародний бізнес” )
  доц. О.В.Перегуда, 2022 рік 
 • Математика для економістів
  (1 курс, ОР “бакалавр”, освітня програма “Міжнародні економічні відносини” )
  доц. О.В.Перегуда, 2022 рік 
 • Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів
  (3 курс, ОР “бакалавр”, освітня програма “Міжнародні економічні відносини” )
  доц. О.В.Перегуда, 2022 рік