Програми курсів, що читаються викладачами нашої кафедри

 

Навчально-науковий центр “Інститут біології”

 • «Основи вищої математики» (2 курс, ОКР “бакалавр”, спеціальність 6.040102 – біологія )
  доц. Плахотник В.В., доц. С.В. Кушніренко, 2013 рік 

Географічний факультет

 • Вища математика з основами математичної статистики
  (1 курс , спеціальності: Географія, Туризм)
  доц. Данілов В.Я.  
 • Вища математика з основами математичної статистики
  (1-3 курс , спеціальність: Картографія)
  доц. Перегуда О.В.
 • Вища математика з основами математичної статистики
  (1-3 курс , спеціальність: Метеорологія)
  доц. Гординський Л.Д.  
 • Вища математика з основами математичної статистики
  (1 курс , спеціальність: Гідрологія)
  ас. Кушніренко С.В.  
 • Інформатика з основами геоінформатики
  (1 курс , спеціальності: Географія, Туризм)
  ас. Єршов А.В., ас. Рижов А.Ю., ас. Іващук О.В. 

Навчально-науковий інститут “Інститут геології”

 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
  (1 курс, спеціальності: гідрогеологія, геохімія)
  проф. Таран Є.Ю. 
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
  (1 курс, спеціальності: геологія, геофізика)
  доц. Тищенко С.В. 
 • Математичний аналіз
  (1 курс, спеціальності: гідрогеологія, геохімія, геологія, геофізика)
  проф. Таран Є.Ю., доц. Тищенко С.В. 
 • Вища алгебра
  (1 курс, спеціальність: геофізика)
  доц. Тищенко С.В. 

Механіко-математичний факультет

 • Математичне моделювання
  (1-2 курс магістратури)
  проф. Станжицький О.М. 
 • Методика викладання математики у вищій школі
  (2 курс, ОКР “магістр”, спеціальності 8.04020101 – математика, 8.04020102 – актуарна та фінансова математика,8.04020201 – теоретична та прикладна механіка)
  доц. С.В. Кушніренко, 2013 рік  
 • Методика викладання математики у середній школі
  (ОКР “спеціаліст”, спеціальність 7.04020101 – математика)
  доц. С.В. Кушніренко, 2013 рік 
 • Програма педагогічної практики 
  (ОКР “спеціаліст”, спеціальність 7.04020101 – математика)
  доц. С.В. Кушніренко, 2013 рік 

Військовий інститут

 • Вища математика для економістів 
  (1 курс, ОКР “бакалавр”, спеціальність “фінанси та військова економіка)
  доц. С.В.Кушніренко 2012 рік 
 • Теорія ймовірностей та математична статистика 
  (1 курс, ОКР “бакалавр”, спеціальність “фінанси та військова економіка)
  доц. С.В.Кушніренко 2012 рік 
 • Методи багатомірної статистики 
  (4 курс, ОКР “бакалавр”, спеціальність “психологія”)
  доц. С.В.Кушніренко 2011 рік