e-mail: lavrova_olia@ukr.net

Посада: асистент.
Вчене звання: немає.
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Місце народження: м. Суми.

Напрямок наукових досліджень: оптимальне керування на часових шкалах.

Профілі у наукометричних базах: Scopus

Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети:

Семінарські заняття з курсів :

 • Конкретна математика, лінійна алгебра та аналітична геометрія (механіко-математичний факультет)
 • Математичний аналіз (механіко-математичний факультет)
 • Математика для студентів інженерно-технічної та економічної спеціальностей доуніверситетського напряму підготовки (підготовче відділення)
 • Вища математика (географічний факультет)
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія (геологічний факультет).

Біографія:

О. Є. Лаврова  в 2014 році закінчила механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “математика”. У 2017 році закінчила аспірантуру під керівництвом проф. О. М.  Станжицького. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь на часових шкалах».

Працює асистентом на кафедрі загальної математики з 2017 року.

Основні напрямки її дослідження стосуються задач оптимального керування системами диференціальних рівнянь на часових шкалах.

О.Є. Лаврова є автором 15 наукових робіт.

Основні наукові праці:

Статті:

 1. O. Stanzhytskyi, O.Lavrova, V.Mogylova, O.Misiats. Approximation of the Optimal Control Problem on an interval a Family of Optimization Problems on Time Scales // Nonlinear Dynamics and Systems Theory. – 2017. – V.17 (3). – P. 281-292.
 2. M. Bohner, K. Kenzhebaev, O. Stanzhytskyi, O. Lavrova  Pontryagin’s maximum principle for dynamic systems on time scales// Journal of Difference Equations and Applications. – 2017. – V. 23, No. 7. – P. 1161–1189.
 3. Данілов В. Я., Лаврова О. Є., Станжицький О. М. В’язкі розв’язки рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана на часових шкалах/ В. Я.  Данiлов, О.Є. Лаврова, О. М. Станжицький // Український математичний журнал. – 2017. –Т. 69, №7. – С. 933-950.
 4. Лаврова О. Є. Умови існування оптимального керування для деяких класів диференціальних рівнянь на часових шкалах / О. Є. Лаврова // Нелiнiйнi коливання. – 2016. – Т.19, № 1. – С. 67-84.
 5. Могильова В. В., Лаврова О. Є. Апроксимація задачі оптимального керування на відрізку сім’єю оптимізаційних задач на часових шкалах / В. В. Могильова, О. Є. Лаврова  //  Буковинський математичний журнал. – 2016. – Т. 4., № 3-4. – С. 123-132.
 6. Лаврова О. Є. Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь на часових шкалах / О. Є. Лаврова // Вісник КНУ ім. Т.  Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2015. – №4. – С. 39-44.
 7. Лаврова О. Є., Ластівка I. O. Метод динамічного програмування для систем диференціальних рівнянь на часових шкалах / I. O. Ластівка, О. Є. Лаврова // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2014. – №2. – С. 71-76.