2023-2024 навчальний рік

3 курс (4 студенти)

 1. Найпростіші математичні моделі динаміки матеріальної точки (асист. Клімчук Т.В.)
 2. Математичні моделі в економіці (асист. Клімчук Т.В.)
 3. Вибір регресійних моделей аналізу виживання (асист. Чернова О.О.)
 4. Моделі аналізу виживання з конкуруючими ризиками (асист. Чернова О.О.)

4 курс (5 студентів)

 1. Дослідження оптимізаційних моделей (доц. Перегуда О.В.)
 2. Дослідження балансових моделей (доц. Перегуда О.В.)
 3. Чисельні методи розв’язання систем нелінійних рівнянь (асист. Клімчук Т.В.)
 4. Оцінка ефективності моделей в аналізі виживання (асист. Чернова О.О.)
 5. Коефіцієнти кореляції та тестування незалежності (асист. Чернова О.О.)

1 курс магістратури (5 студентів)

 1. Коливність розв’язків диференціальних рівнянь на часових шкалах (проф. Станжицький О.М.)
 2. Статистичне моделювання випадкових полів із кореляційними функціями гауссівського типу (проф. Вижва З.О.)
 3. Математичне моделювання процесів міжнародної торгівлі (доц. Грисенко М.В.)
 4. Теорема існування розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь (доц. Ільченко О.В.)
 5. Якісний аналіз моделі гармонічного осцилятора без тертя (доц. Перегуда О.В.)

2 курс магістратури (4 студенти)

 1. Асимптотична еквівалентність еволюційних рівнянь (проф. Станжицький О.М.)
 2. В’язкі розв’язки систем диференціальних рівнянь із імпульсним збуренням (проф. Станжицький О.М.)
 3. Дисипативність систем диференціальних рівнянь на часових шкалах (проф. Станжицький О.М.)
 4. Стаціонарні розв’язки афінних стохастичних диференціальних рівнянь (доц. Ільченко О.В.)

2022-2023 навчальний рік

3 курс

 1. Динамічні моделі економічних систем
 2. Стохастичні моделі економічної динаміки
 3. Формула Іто
 4. Стохастичний інтеграл Іто
 5. Явище “биття” в системах з імпульною дією

4 курс

 1. Існування розв’язків систем інтегро-диференціальних рівнянь Фредгольмового типу
 2. Динамічні рівняння на часових шкалах
 3. Існування розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь
 4. Стійкість розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь
 5. Математичне моделювання бізнес процесу

1 курс магістратури

 1. В’язкі розв’язки рівняння Беллмана для диференціальних рівнянь із імпульсною дією
 2. Статистичне моделювання випадкових полів із кореляційними функціями гауссівського типу
 3. Статистичне моделювання випадкових полів із кореляційними функціями поліноміального типу
 4. Стійкість за ймовірністю розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь
 5. Регресійні моделі аналізу виживання

2 курс магістратури

 1. Стохастичні біологічні моделі
 2. Асимптотичні методи в теорії моделювання
 3. Тополого-метричні і фрактальні властивості однієї функції, означеної в термінах трисимвольного кодування чисел
 4. Статистичне моделювання випадкових полів із кореляційними функціями Бесселевого типу
 5. Стаціонарні розв’язки афінного стохастичного диференціального рівняння