e-mail: zoya_vyzhva@knu.uazoya_vyzhva@ukr.net

Посада: професор.
Вчене звання: професор.
Вчений ступінь: доктор фізико-математичних наук.

Місце народження: смт. Чемерівці Хмельницької обл.

Напрямок наукових досліджень: статистичне моделювання випадкових процесів і випадкових полів у різних метричних просторах та ізотропних випадкових полів на сфері.
Профілі у наукометричних базах: Scopus, ResearcherID, ORCID, Google Scholar

Curriculum Vitae

Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети/інститути:

 • Теорія ймовірностей (ННІ “Інститут геології”)
 • Математична статистика (ННІ “Інститут геології”)
 • Спектральний аналіз (ННІ «Інститут геології»)
 • Обчислювальна математика (ННІ «Інститут геології»)
 • Статистична обробка геологічної інформації (ННІ «Інститут геології»)
 • Спецкурси (механіко-математичний факультет)

Біографія:

З.О. Вижва закінчила механіко-математичного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка в 1983 році. Навчалась в аспірантурі кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики. З 1987 року залишилась працювати в університеті на науковій роботі (молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником).
З 2003 року перейшла на науково-педагогічну роботу в університеті та по 2015 рік працювала на посаді доцента кафедри загальної математики. З липня 2015 р. за конкурсом займає посаду професора кафедри загальної математики механіко-математичного факультету. Вижва З. О. з 1987 р. кандидат фізико-математичних наук, а з 2012 р. – доктор фізико-математичних наук. Отримала вчене звання старшого наукового співробітника (2002), вчене звання доцента (2008), вчене звання професора (2017).
Основним напрямком науково-дослідної роботи З.О. Вижви є статистичне моделювання випадкових процесів і випадкових полів у різних метричних просторах та ізотропних випадкових полів на сфері.
З.О. Вижва – одна з небагатьох спеціалістів в Україні, яка займається вирішенням задач статистичного моделювання та апроксимації однорідних та ізотропних випадкових полів у багатовимірних просторах та ізотропних полів на сфері з використанням спектрального розкладу таких випадкових полів. Нею вперше побудовані статистичні моделі та розроблені моделюючі алгоритми для генерування реалізацій випадкових полів на площині, в тривимірному просторі та на сфері на основі спектрального розкладу.  Також на основі теореми Шеннона для однорідних за часом та однорідних ізотропних за просторовими координатами випадкових полів на площині, в тривимірному просторі, в багатовимірному просторі та на сфері З.О. Вижвою  розроблено вирішення задач статистичного моделювання та апроксимації.

Інший напрям наукової діяльності З.О. Вижви пов’язаний із застосуванням статистичного моделювання випадкових процесів та випадкових полів до вирішення геологічних та географічних задач. В ряді її робіт розглянута проблема використання алгоритмів статистичного моделювання випадкових процесів та випадкових полів до геологічних та географічних задач, а також до проблем геофізичного моніторингу екологічного стану територій.
Результати основних досліджень З.О. Вижви представлено на наукових семінарах та конференціях, в тому числі міжнародних.

Автор більше 88 наукових праць, з них 84 наукового та 4 навчально-методичного характеру (навчальні посібники), у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних – 42 і у міжнародних – 17 рецензованих фахових виданнях. У 2011 р. підготувала і опублікувала одноосібну монографію “Статистичне моделювання випадкових процесів та полів” (388 с.).  У 2000 р. нагороджена почесною грамотою механіко-математичного факультету за багаторічну сумлінну працю, наукові та науково-педагогічні досягнення і з нагоди 60-річчя факультету, у 2010 р. за сумлінну працю та значні досягнення в професійній діяльності – Грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі, а у 2011 р. за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність оголошена подяка.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Монографії:

 1. Вижва З.О. Статистичне моделювання випадкових процесів та полів / К.: ВГЛ “Обрії”, 2011, 388 с.

Посібники:

 1. Вижва З.О. «Статистичне моделювання в геології» Навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету та ННІ «Інститут геології» / К.: ВПЦ «Київський університет», 2019, 395 с. http://www.mechmat.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/03/posibnyk-vyzhva.z.o..pdf
 2. Вижва З.О. Математичні моделі в природознавстві. Розділ: Статистичне моделювання випадкових процесів та полів у науках про Землю. Навчальний посібник з дисципліни «Математичні моделі в природознавстві» для студентів мех.-мат. ф.-ту/ К.: ВГЛ «Обрії», 2007, 160 с.
 3. Вижва З.О. Математичні моделі в природознавстві. Розділ: Статистичне моделювання випадкових процесів та полів на площині у науках про Землю. Навчальний посібник з дисципліни «Математичні моделі в природознавстві» для студентів мех.-мат. ф.-ту/ К.: ВГЛ «Обрії», 2004, 59 с.
 4. Вижва З.О. Математичні моделі в природознавстві. Розділ: Статистичне моделювання тривимірних випадкових полів у науках про Землю. Навчальний посібник з дисципліни «Математичні моделі в природознавстві» для студентів мех.-мат. ф.-ту/ К.: ВГЛ «Обрії», 2004, 46 с.

Статті:

 1. Vyzhva Z.O., Demidov V.K., Vyzhva A.S. Statistical simulation of random field on 2D area with Whittle-Matern type correlation function in the geophysical problem of environment monitoring/ VISNYK OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV – GEOLOGY. – 2019. – No. 3 (86) – pp. 55 – 61. (Web of Science).
 2. Vyzhva Z.O., Demidov V.K., Vyzhva A.S. About statistical simulation methods of random fields on the sphere by the aircraft magnetometry data / VISNYK OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV – GEOLOGY. – 2018. – No. 3 (82) – pp. 107 – 113. (Web of Science).
 3. Vyzhva Z.O., Demidov V.K., Vyzhva A.S., Fedorenko K.V. Statistical simulation of 2D random field with Cauchu correlation function in the geophysics problem of environment monitoring / VISNYK OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV – GEOLOGY. – 2017. – No. 1 (76) – pp. 93 – 99. (Web of Science).
 4. Vyzhva Z., Vyzhva A., Fedorenko K. (2016) Statistical simulation of 4D random fields by means of Kotelnikov-Shannon decomposition//Geoinformatica Polonica, No. 2, pp. 73-83. (Польща, EBSCO Discovery Service).
 5. Vyzhva Z.O., Vyzhva A.S. About methods of statistical simulation of random fields on the plane by the aircraft magnetometry data // VISNYK OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV – GEOLOGY. – 2016. – No. 4 (74) – pp. 88 – 94. (Web of Science).
 6. Vyzhva Z.O., Vyzhva A.S., Fedorenko K.V. About advanced algorithm of statistical simulation of seismic noise in the flat observation area for determination the frequency characteristics of geological environment // VISNYK OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV – GEOLOGY. – 2016. – No. 2 (73) – pp. 58 – 64. (Web of Science).
 7.  Vyzhva Z., Fedorenko K. About Statistical Simulation of 4D Random Fields by Means of Kotelnikov-Shannon Decomposition. Columbia International Publishing. Journal of Applied Mathematics and Statistics. (2016) Vol. 3 No. 2 pp. 59-81. doi:10.7726/jams. 2016.1006. (США) http://jams.uscip.us/PublishedIssues.aspx
 8. Vyzhva Z.O., Vyzhva A.S., Fedorenko K.V. The advanced procedure of statistical simulation оf seismic noise in the multidimensional area for determination the frequency characteristics of geological environment// VISNYK OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV – GEOLOGY. – 2015. – No. 2 (69) – pp. 79 – 86. (Web of Science).
 9. Vyzhva Z., Fedorenko K. Statistical simulation of 3D random fields by means of Kotelnikov-Shannon decomposition// Theory Probability and Mathematical Statistic.  – 2014. – No. 88. – pp. 19-34. (Scopus).
 10. Vyzhva Z.O. About Approximation of 3-D Random Fields and Statistical Simulation // Random Operator аnd Stochastic Equation. – 2003, – Vol. 4, – No. 3, – pp. 255-266. (Scopus).
 11. Вижва З.О. Статистичне моделювання випадкових полів на площині з рівномірною решіткою інтерполяції // Доповіді НАН України.– 2003. –  №5.–  С. 7-12.
 12. Вижва З.О, Ядренко М.Й. Статистичне моделювання ізотропних випадкових полів на сфері// Вісн. Київ. у-ту. Математика і Механіка. – 2000. – Вип. 5. – С. 5-11.