М.В. Грисенко

e-mail: magryss@ukr.net 
Посада: доцент.
Вчене звання: доцент.
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Місце народження: м. Київ.

Напрямок наукових досліджень: Асимптотична поведінка розв’язків систем стохастичних диференціальних рівнянь, математичне моделювання дослідженнях економічних процесів та систем.

Профілі у наукометричних базах: Scopus, ResearcherID, ORCID

Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети/інститути:

 • Основи вищої математики (ННЦ «Інститут біології та медицини»)
 • Вища математика (географічний факультет, Військовий інститут)
 • Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз (географічний факультет)
 • Теорія ймовірностей та математична статистика (Інститут міжнародних відносин, географічний факультет)
 • Математичний аналіз (економічний факультет)
 • Математика для економістів (Інститут міжнародних відносин)
 • Математика в економіці (Інститут міжнародних відносин)
 • Економетрика (Інститут міжнародних відносин)
 • Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів (Інститут міжнародних відносин)
 • Стохастичні моделі в міжнародному бізнесі (Інститут міжнародних відносин)
 • Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин (Інститут міжнародних відносин)

Біографія:

Марина Віталіївна Грисенко закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет КДУ ім. Т.Г.Шевченка у 1985 році. Після закінчення університету навчалась в аспірантурі з 1985 по 1990 рік на кафедрі теорії ймовірностей і математичної статистики під керівництвом професора Г.Л. Кулініча. В 1990 році захистила кандидатську дисертацію «Асимптотична поведінка розв’язків систем стохастичних диференціальних рівнянь при нерегулярній залежності від параметра».

Працює на кафедрі загальної математики 1990 року асистентом, з 1997 року – доцентом. З 1990 по 1997 рік читала лекції з курсу «Вища математика» для студентів географічного, геологічного, біологічного факультетів, Військового інституту. З 1997 року читає лекції для студентів Інституту міжнародних відносин з нормативних курсів «Математика для економістів», «Математика в економіці», «Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів міжнародників», «Економетрика», «Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів», «Стохастичні моделі в міжнародному бізнесі». З 2000 року читає лекції з математичних дисциплін на відділенні післядипломної освіти, де здобувається друга вища освіта (перепідготовка) ОКР «спеціаліст» та ОКР «магістр» (для випускників освітньо-професійних програм спеціаліста Інституту міжнародних відносин та інших профільних ВНЗ) за спеціальностями: міжнародні економічні відносини та міжнародний бізнес. З 2014 року читає курс «Основи вищої математики» для студентів освітніх програм  «Біотехнологія», «Екологія» та «Біологія» ННЦ «Інститут біології та медицини». З 2020 читає курс «Математичний аналіз» для студентів освітньої програми «Економічна аналітика та статистика», економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

М.В. Грисенко є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць.
М.В. Грисенко проходила стажування: Інститут математики НАН України (1999 та в 2009 рр.); в бізнес школі Liverpool John Moores University (Великобританія, 2004); Інституті економічних досліджень та політичних консультацій України (2013); ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» за програмою «Інструменти аналізу, обробки та візуалізації даних» у Національному політехнічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (2017); факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019). Успішно завершила курси підвищення кваліфікації «Integrated Technology Laboratory LLC» (Intela) і має сертифікати IBM Data Science Bootcamp, Data Visualization with Tableau (2017).

Виступала з доповідями на  міжнародних наукових конференціях, зокрема:

 • Форум «Українська дипломатія: синергія заради майбутнього»  07.12.2019 Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин». Cryptocurrency: New trends of Financical digitalization. Київ . листопад  2019 р. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • The 8th International Scientific Conference «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions»: July 12, 2019, Stuttgart, Germany.
 • Науково-практична конференція «Економічні санкції у світовому господарстві: теорія і практика застосування», Київ ІМВ (23.11.2018)
 • VII міжнародна конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», Кам’янець-Подільськ  (2016)
 • ІХ Міжнародна наукова  конференція «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті» (17 листопада – 14 грудня 2014)

У 2012-2013 році закінчила Академію професіонального коучінга Fowler International Academy of Professional Coaching (FIA USA). Сертифікати : Master Business Coach , Life Coach , Style Coach). У 2016 році закінчила міжнародні сертифіковані програми International Coach Federation  (ICF). У 2018 році отримала сертифікат кар’єрного коуча в академії FIA
Координатор інформаційно-аналітичного та дослідницького центру з вивчення арабського регіону «Center for Arabic Studies» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2018).
Читає лекції у Школі молодого українського дипломата для школярів, з курсу «Професійна кар’єра та кар’єрна орієнтація» в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Підручники:

 1. Математичне моделювання впливу міжнародних економічних санкцій на національні економіки. Монографія «Економічні санкції у сучасному світовому господарстві», К.: ВПЦ «Київський університет», 2019.
 2. Світова економіка. Підручник. У співавторстві за ред. О.І.Шниркова, В.І.Мазуренка, О.І. Рогача. – К: ВПЦ «Київський університет», 2018. – 616с.
 3. ГРИСЕНКО М.В. Математика для економістів. Підручник. – К. :ВПЦ «Київський університет», 2012. – 663 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів економічних напрямів і спеціальностей університетів.
 4. ГРИСЕНКО М.В. Математика для економістів. Підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 599 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.

Навчальні посібники:

 1. ГРИСЕНКО М.В., ШВОРАК Л.О. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів. Частина І. Теоретичні основи. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 271 с.
 2. ГРИСЕНКО М.В., ШВОРАК Л.О. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів. Частина ІІ. Прикладні моделі. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 223 с.
 3. ГРИСЕНКО М.В., РИЖОВ А.Ю., ШВОРАК Л.О. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів. Частина ІІІ. Практикум. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 229 с.
 4. ГРИСЕНКО М.В., ЧУГАЄВ А.А. Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник. – К.: Видавництво ІМВ, 2012. – 235 с.
 5. ГРИСЕНКО М.В., РИЖОВ А.Ю. Теорія ймовірностей для економістів-міжнародників.Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 492 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів економічних напрямів і спеціальностей університетів.
 6. ГРИСЕНКО М.В., РИЖОВ А.Ю. Математична статистика для економістів-міжнародників. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 261 с.
 7. ГРИСЕНКО М.В., РИЖОВ А.Ю. Теорія ймовірностей для економістів-міжнародників. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 211 с.
 8. ГРИСЕНКО М.В. Математика для економістів. Методи і моделі, приклади і задачі. Навчальний посібник. – К.: Видавництво «Либідь», 2007. – 720с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Статті:

 1. Modeling of state socioeconomic systems in the countries of the European region. Problems and Perspectives in Management. 2019, 17 (3), 452-463.
 2. Trend of cryptocurrency development. Journal of Global Economy Review, 2019, В. 9, с. 74-83.
 3. Економіко-математичні моделі революцій на близькому Сході та в Північній Африці. Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки», 2019, В.12, c.1-37.
 4. Математична модель впливу міжнародних економічних санкцій на національну економіку РФ. Міжнародні відносини Серія «Економічні науки», 2018, В.17, c.66-68.
 5. Кластеризація країн Європейського Союзу за детермінантами соціалізації їх економічного розвитку та місце України в даній моделі. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions. Ноsted by the ORT Publishing the Centre for Scietifical Research «Solution». 2019,vol. 8-97-107.
 6. Cryptocurrency: New Trends of Financial Digitalization Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки» 20, 2019
 7. Метод усереднення в деяких задачах оптимального керування диференціально-функціональними ряда
 8. ми. Науковий вісник ужгородського університету. Серія Математика і інформатика. Випуск 23 №2, 2012.
 9. Об асимптотическом поведении решений систем стохастических диффузионных процессов при нерегулярной зависимости от параметра. Докл. АН УССР. Сер.А
 10. О предельном поведении решений систем стохастических диффузионных уравнений. Теория вероятностей и математическая статистика. Вып. 40.
 11. Слабая сходимость последовательности цепей Маркова к диффузионному процесу. Вест. Киев. Гос.ун-та. Математика и механика.