e-mail: magryss@knu.ua; magryss@univ.kiev.ua

Посада: доцент.
Вчене звання: доцент.
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Місце народження: м. Київ.

Напрямок наукових досліджень: Математика. Стохастичні диференціальні рівняння (СДР). Асимптотична поведінка розв’язків СДР. Математичне моделювання світової економіки. Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин.
Профілі у наукометричних базах: Scopus, ResearcherID, ORCID, Google Scholar

Curriculum Vitae

Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети/інститути:

 • Mathematics/Математика за програмою 2020 Економіка/Economics (економічний факультет)
 • Вища математика (ННЦ «Інститут біології та медицини», географічний факультет, економічний факультет, Військовий інститут)
 • Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз (географічний факультет)
 • Теорія ймовірностей та математична статистика (Інститут міжнародних відносин, географічний факультет, механіко-математичний факультет)
 • Математичний аналіз (економічний факультет)
 • Математика для економістів (Інститут міжнародних відносин)
 • Математика в економіці (Інститут міжнародних відносин)
 • Економетрика (Інститут міжнародних відносин)
 • Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів (Інститут міжнародних відносин)
 • Стохастичні моделі в міжнародному бізнесі (Інститут міжнародних відносин)
 • Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин (Інститут міжнародних відносин)

Біографія:

Марина Віталіївна Грисенко народилась у м. Києві. Закінчила середню школу в м. Києві у 1980 році з золотою медаллю та отримала диплом з відзнакою механіко-математичного факультет КДУ ім. Т.Г.Шевченка у 1985 році. Навчалась в аспірантурі з 1985 по 1990 рік на кафедрі теорії ймовірностей і математичної статистики під керівництвом професора Г.Л. Кулініча. У 1990 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Асимптотична поведінка розв’язків систем стохастичних диференціальних рівнянь при нерегулярній залежності від параметра».

М.В. Грисенко працює на кафедрі загальної математики механіко-математичного факультету з 1990 року асистентом, з 1996 року – доцентом. Вона  є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Проходила стажування: Інститут математики НАН України (1999 та в 2009 рр.); Business School Liverpool John Moores University (UK, 2004); Інститут економічних досліджень та політичних консультацій України (2013); ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» за програмою «Інструменти аналізу, обробки та візуалізації даних» у Національному політехнічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (2017); факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019). Успішно завершила курси підвищення кваліфікації «Integrated Technology Laboratory LLC» (Intela) і має сертифікати IBM Data Science Bootcamp, Data Visualization with Tableau (2017).

Проходила стажування на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 01.11.19-31.12.19. Успішно завершила курс «PowerPoint» в Міжнародній бізнес школі LABA. 01.03.20-30.03.20. Проходила курси підвищення кваліфікації в  KNU professionals: освітні конференції зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge 6» (березень 2021); курс розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK, розроблений UGEN, за підтримки JTI, KPMG (січень 2021); тренінги з використання функціоналу мультимедійних систем інтерактивних панелей (березень, червень 2021);  «Digital skills Рro» програма розвитку цифрових компетентностей викладачів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (лютий 2021).

Проходила міжнародне стажування  “Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in eduation” в ISMA University of Applied Sciences (Рига, Латвія) ISMA, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (2021). Приймала участь в програмі вдосконалення навичок англійської мови: For attending faculty conversation club sessions, which took place weekly during the 2022-2023 academic year. Sessions were held in partnership with Taras Shevchenko National University of Kyiv and the English Language Programs Office, and conducted by Virtual Educator, Bailey Hugh Webster. Awarded this 8th day of June (2023).

Проходила стажування в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова 01.10.23-30.11.23.

Виступала з доповідями на  міжнародних наукових конференціях:

 • Грисенко М.В., Приятельчук О.А. Системна модель факторів впливу на міграційні процеси в Європейському Союзі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Системний аналіз міжнародних економічних відносин» 24-25 червня 2021 с.180-184.
 • Міжнародна науково-практична конференція “Ризики в системі сучасних міжнародних економічних відносин: виклики та можливості”. Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 26-27.11.2020.
 • Форум «Українська дипломатія: синергія заради майбутнього». Київ,  Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 07.12.2019.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин». Cryptocurrency: New trends of Financical digitalization. Київ , Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 21.11.2019.
 • The 8th International Scientific Conference «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions»: July 12, 2019, Stuttgart, Germany.
 • Науково-практична конференція «Економічні санкції у світовому господарстві: теорія і практика застосування», Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 23.11.2018.
 • VII міжнародна конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», Кам’янець-Подільський, 2016.

М.В. Грисенко є сертифікованим професійним коучем Академії професіонального коучинга – Fawler International Academy of Professional Coaching (USA). Має сертифікати: Certified Professional Coach (2012); Certified Master Business Coach (2012); Certified Group Leader (2013); Certified Style Coach (2014); Certified Professional Coach CCE (2016); Certified Career and Vocation Coach (2018).

М.В. Грисенко – координатор інформаційно-аналітичного та науково-дослідницького центру з вивчення арабського регіону «Centre for Arabic Studies» (2018-2020); лектор в проектах: SMART LEADER; DREAM; Школа молодого українського дипломата IIR BUSINESS SCHOOL Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; експерт трансформаційних процесів  Експертного Центру  «Дипломатія: Міжнародні відносини, етикет, протокол» (Українська Асоціація зовнішньої політики).

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Монографія:

 1. Економічні санкції у сучасному світовому господарстві. Монографія за ред. Проф. А.І. Шниркова. Розділ  «Математичне моделювання впливу міжнародних економічних санкцій на національні економіки». – К. : ВПЦ «Київський університет», 2019. – с. 220-239.

Підручники:

 1. Грисенко М.В. Вища математика для економістів: Підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2023. – 688с.
 2. Світова економіка. Підручник за ред. О.І.Шниркова, В.І.Мазуренка, О.І. Рогача. Розділ. Основні економіко-математичні моделі розвитку світової економіки. – К: ВПЦ «Київський університет», 2018. – 616 с.
 3. Грисенко М.В. Математика для економістів. Підручник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів економічних напрямів і спеціальностей університетів. – К. :ВПЦ «Київський університет», 2012. – 663 с.
 4. Грисенко М.В. Математика для економістів. Підручник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 599с.

Навчальні посібники:

 1. Грисенко М.В., Працьовитий М.В., Рижов А.Ю., Станжицький О.М. Теорія ймовірностей: Навч. посібник К.: ВПЦ «Київський університет», 2023. – 251с.
 2. Грисенко М.В., Чугаєв О.А. Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2023. – 366 с.
 3. Грисенко М.В., Шворак Л.О. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів. Частина І. Теоретичні основи. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. ­– 271 p.
 4. Грисенко М.В., Шворак Л.О. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів. Частина ІІ. Прикладні моделі. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. ­– 223 p.
 5. Грисенко М.В., Рижов А.Ю., Шворак Л.О. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів. Частина ІІІ. Практикум. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. ­– 229 p.
 6. Грисенко М.В., Чугаєв А.А. Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник. – К.: Видавництво ІМВ, 2012.
 7. Грисенко М.В., Рижов А.Ю. Теорія ймовірностей і математична статистика для економістів-міжнародників. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів економічних напрямів і спеціальностей університетів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012.  – 492 с.
 8. Грисенко М.В., Рижов А.Ю. Математична статистика для економістів-міжнародників. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 261 с.
 9. Грисенко М.В., Рижов А.Ю. Теорія ймовірностей для економістів-міжнародників. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 211 с.
 10. Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи і моделі, приклади і задачі. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавництво «Либідь», 2007. – 720 с.

Статті:

 1. Olexandr M. Stanzhytskyi , Grygoriy O. Petryna , Maryna V. Hrysenko. On the asymptotic equivalence of ordinary and functional stochastic differential equations. JOURNAL OF OPTIMIZATION, DIFFERENTIAL EQUATIONS AND THEIR APPLICATIONS (JODEA) Volume 31, Issue 1, June 2023, pp. 125–142, doi: 10.15421/142307.
 2. Dziuba, P., Hrysenko, M., Matei, V. Identifying Risks of Global Finance Digital Transformation. Review of Economics and Finance, 2022, 20, pp. 1001–1008. doi: https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.111
 3. Andrii Musienko, Andriy Makarchuk, Yurii Kharkevych, Inna Kal’chuk, Galyna Kharkevych and Maryna Hrysenko.  Signals Recovery by Means of Three-Harmonic Equations Solutions,  2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) doi: 10.1109/SAIC57818.2022.9923012
 4. Hrysenko Maryna, Pryiatelchuk Olena, Shvorak Liudmila and Zayats Olena. Olena “Analysis and modelling of the chineese tourism sector response to the COVID-19 pandemic (Ctrip case study)”, 2022 doi: 10.47310/iarjtbm2022.v02i06.001.
 5. Hrysenko, M., & Pryiatelchuk, O. (2020). Modelling the factors influencing migration processes in the European Union. Economic Annals-XXI, 183(5-6), 26-42. doi: https://doi.org/10.21003/ea.V183-03.
 6. Hrysenko, M., & Pryiatelchuk, O. (2019). Modeling of state socioeconomic systems in the countries of the European region. Problems and Perspectives in Management. 2019, 17 (3), 452-463. doi:https://dx.doi.org/21511/ppm.17(3).2019.36.
 7. Hrysenko M., Rusak D., Shvorak L., Trend of cryptocurrency development. Journal of Global Economy Review, 2019, vol. 9, p. 74-83.
 8. Грисенко М.В. Каращук А.Я., Економіко-математичні моделі революцій на близькому Сході та в Північній Африці. Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018, випуск 12. с.1-37.
 9. Грисенко М.В. Математична модель впливу міжнародних економічних санкцій на національну економіку Російської Федерації. Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018, вип. 17. – с.66-68.
 10. Грисенко М.В., Приятельчук О.А., Кластеризація країн Європейського Союзу за детермінантами соціалізації їх економічного розвитку та місце України в даній моделі. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions. Ноsted by the ORT Publishing the Centre for Scientifically Research «Solution». – 2019, vol.8. – р. 97-107.
 11. Hrysenko M., Shvorak L., Cryptocurrency: New Trends of Financial Digitalization Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2019, випуск 20, – с.74-77.
 12. Грисенко М.В., Кравець В.І., Метод усереднення в деяких задачах оптимального керування диференціально-функціональними рядами. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Математика і інформатика. Випуск 23 №2, 2012. – с.35-41.
 13. Kharkova M. (Hrysenko M.), On the limiting behavior of solutions of systems of stochastic diffusion equations. // Theory Probab. Math. Stat.– 1996. – V.40. – p. 121-126.
 14. G.L. Kulinich, M.V. Kharkova (Hrysenko), Limit theorems for stochastic differential equations without after-effect. doi: https://doi.org/10.1137/1140051

Участь у професійних та/або громадських об’єднаннях: