e-mail: magryss@knu.ua; magryss@univ.kiev.ua

Посада: доцент.
Вчене звання: доцент.
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Місце народження: м. Київ.

Напрямок наукових досліджень: Математика. Стохастичні диференціальні рівняння (СДР). Асимптотична поведінка розв’язків СДР. Математичне моделювання світової економіки. Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин.
Профілі у наукометричних базах: Scopus, ResearcherID, ORCID
Curriculum Vitae

Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети/інститути:

 • Вища математика (ННЦ «Інститут біології та медицини», географічний факультет, економічний факультет, Військовий інститут)
 • Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз (географічний факультет)
 • Теорія ймовірностей та математична статистика (Інститут міжнародних відносин, географічний факультет, механіко-математичний факультет)
 • Математичний аналіз (економічний факультет)
 • Математика для економістів (Інститут міжнародних відносин)
 • Математика в економіці (Інститут міжнародних відносин)
 • Економетрика (Інститут міжнародних відносин)
 • Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів (Інститут міжнародних відносин)
 • Стохастичні моделі в міжнародному бізнесі (Інститут міжнародних відносин)
 • Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин (Інститут міжнародних відносин)

Біографія:

Марина Віталіївна Грисенко народилась у м. Києві. Закінчила середню школу в м. Києві у 1980 році з золотою медаллю та отримала диплом з відзнакою механіко-математичного факультет КДУ ім. Т.Г.Шевченка у 1985 році. Навчалась в аспірантурі з 1985 по 1990 рік на кафедрі теорії ймовірностей і математичної статистики під керівництвом професора Г.Л. Кулініча. У 1990 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Асимптотична поведінка розв’язків систем стохастичних диференціальних рівнянь при нерегулярній залежності від параметра».

М.В. Грисенко працює на кафедрі загальної математики механіко-математичного факультету з 1990 року асистентом, з 1996 року – доцентом. Вона  є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Проходила стажування: Інститут математики НАН України (1999 та в 2009 рр.); Business School Liverpool John Moores University (UK, 2004); Інститут економічних досліджень та політичних консультацій України (2013); ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» за програмою «Інструменти аналізу, обробки та візуалізації даних» у Національному політехнічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (2017); факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019). Успішно завершила курси підвищення кваліфікації «Integrated Technology Laboratory LLC» (Intela) і має сертифікати IBM Data Science Bootcamp, Data Visualization with Tableau (2017).

Виступала з доповідями на  міжнародних наукових конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція “Ризики в системі сучасних міжнародних економічних відносин: виклики та можливості”. Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 26-27.11.2020.
 • Форум «Українська дипломатія: синергія заради майбутнього». Київ,  Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 07.12.2019.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин». Cryptocurrency: New trends of Financical digitalization. Київ , Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 21.11.2019.
 • The 8th International Scientific Conference «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions»: July 12, 2019, Stuttgart, Germany.
 • Науково-практична конференція «Економічні санкції у світовому господарстві: теорія і практика застосування», Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 23.11.2018.
 • VII міжнародна конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», Кам’янець-Подільський, 2016.

М.В. Грисенко є сертифікованим професійним коучем Академії професіонального коучинга – Fawler International Academy of Professional Coaching (USA). Має сертифікати: Certified Professional Coach (2012); Certified Master Business Coach (2012); Certified Group Leader (2013); Certified Style Coach (2014); Certified Professional Coach CCE (2016); Certified Career and Vocation Coach (2018).

М.В. Грисенко – координатор інформаційно-аналітичного та науково-дослідницького центру з вивчення арабського регіону «Centre for Arabic Studies» (2018-2020); лектор в проектах: SMART LEADER; DREAM; Школа молодого українського дипломата IIR BUSINESS SCHOOL Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; експерт трансформаційних процесів  Експертного Центру  «Дипломатія: Міжнародні відносини, етикет, протокол» (Українська Асоціація зовнішньої політики).

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Монографія:

 1. Економічні санкції у сучасному світовому господарстві. Монографія за ред. Проф. А.І. Шниркова. Розділ  «Математичне моделювання впливу міжнародних економічних санкцій на національні економіки». – К. : ВПЦ «Київський університет», 2019. – с. 220-239.

Підручники:

 1. Світова економіка. Підручник за ред. О.І.Шниркова, В.І.Мазуренка, О.І. Рогача. Розділ. Основні економіко-математичні моделі розвитку світової економіки. – К: ВПЦ «Київський університет», 2018. – 616 с.
 2. Грисенко М.В. Математика для економістів. Підручник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів економічних напрямів і спеціальностей університетів. – К. :ВПЦ «Київський університет», 2012. – 663 с.
 3. Грисенко М.В. Математика для економістів. Підручник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 599с.

Навчальні посібники:

 1. Грисенко М.В., Шворак Л.О. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів. Частина І. Теоретичні основи. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. ­– 271 p.
 2. Грисенко М.В., Шворак Л.О. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів. Частина ІІ. Прикладні моделі. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. ­– 223 p.
 3. Грисенко М.В., Рижов А.Ю., Шворак Л.О. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів. Частина ІІІ. Практикум. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. ­– 229 p.
 4. Грисенко М.В., Чугаєв А.А. Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник. – К.: Видавництво ІМВ, 2012.
 5. Грисенко М.В., Рижов А.Ю. Теорія ймовірностей і математична статистика для економістів-міжнародників. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів економічних напрямів і спеціальностей університетів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012.  – 492 с.
 6. Грисенко М.В., Рижов А.Ю. Математична статистика для економістів-міжнародників. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 261 с.
 7. Грисенко М.В., Рижов А.Ю. Теорія ймовірностей для економістів-міжнародників. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 211 с.
 8. Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи і моделі, приклади і задачі. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавництво «Либідь», 2007. – 720 с.

Статті:

 1. Hrysenko, M., & Pryiatelchuk, O. (2020). Modelling the factors influencing migration processes in the European Union. Economic Annals-XXI, 183(5-6), 26-42. doi: https://doi.org/10.21003/ea.V183-03.
 2. Hrysenko, M., & Pryiatelchuk, O. (2019). Modeling of state socioeconomic systems in the countries of the European region. Problems and Perspectives in Management. 2019, 17 (3), 452-463. doi:https://dx.doi.org/21511/ppm.17(3).2019.36.
 3. Hrysenko M., Rusak D., Shvorak L., Trend of cryptocurrency development. Journal of Global Economy Review, 2019, vol. 9, p. 74-83.
 4. Грисенко М.В. Каращук А.Я., Економіко-математичні моделі революцій на близькому Сході та в Північній Африці. Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018, випуск 12. с.1-37.
 5. Грисенко М.В. Математична модель впливу міжнародних економічних санкцій на національну економіку Російської Федерації. Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018, вип. 17. – с.66-68.
 6. Грисенко М.В., Приятельчук О.А., Кластеризація країн Європейського Союзу за детермінантами соціалізації їх економічного розвитку та місце України в даній моделі. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions. Ноsted by the ORT Publishing the Centre for Scientifically Research «Solution». – 2019, vol.8. – р. 97-107.
 7. Hrysenko M., Shvorak L., Cryptocurrency: New Trends of Financial Digitalization Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2019, випуск 20, – с.74-77.
 8. Грисенко М.В., Кравець В.І., Метод усереднення в деяких задачах оптимального керування диференціально-функціональними рядами. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Математика і інформатика. Випуск 23 №2, 2012. – с.35-41.
 9. Kharkova M. (Hrysenko M.), On the limiting behavior of solutions of systems of stochastic diffusion equations. // Theory Probab. Math. Stat.– 1996. – V.40. – p. 121-126.
 10. G.L. Kulinich, M.V. Kharkova (Hrysenko), Limit theorems for stochastic differential equations without after-effect. doi: https://doi.org/10.1137/1140051