e-mail: A.Ilchenko@knu.ua; alvil@i.ua

Посада: доцент.
Вчене звання: доцент.
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Місце народження: м. Київ.

Напрямок наукових досліджень: асимптотична поведінка розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь: ергодичність, стійкість розв’язків, періодичні розв’язки, інваріантні міри.
Профілі у наукометричних базах: Scopus, ORCID, Google Scholar

Curriculum Vitae

Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети/інститути:

  • Математична статистика (факультет психології)
  • Вища математика (ННЦ «Інститут біології та медицини»)
  • Вища математика (філософський факультет)
  • Спецкурс (механіко-математичний факультет)

Біографія:

О.В. Ільченко навчався на механіко-математичному факультеті на кафедрі диференціальних рівнянь у 1976-1981 рр.
Навчався в аспірантурі у 1981-1984 рр. на кафедрі загальної математики під керівництвом проф. Г.Л. Кулініча.
Працює на кафедрі загальної математики з 1986 року асистентом, а з 1996 – доцентом.
В 1989 році захистив кандидатську дисертацію «Стійкість деяких класів систем стохастичних диференціальних рівнянь» за спеціальністю «Теорія ймовірностей та математична статистика».
Напрямок наукових досліджень – асимптотична поведінка розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь: ергодичність, стійкість розв’язків, періодичні розв’язки, інваріантні міри.
О.В. Ільченко є автором 25 наукових та навчально-методичних праць.