e-mail: tarasklimchuk@knu.uatarasyniv@ukr.net

Посада: асистент.
Вчене звання: немає.
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Місце народження: с. Синів, Гощанський р-н, Рівненська обл.

Напрямок наукових досліджень: теорія пружності, контактна механіка.
Профілі у наукометричних базах: Scopus, ORCID, Google Scholar

Curriculum Vitae

Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети / інститути:

Семінарські заняття з курсів :

  • Теорія інформації та кодування (механіко-математичний факультет)
  • Вища математика (географічний факультет, ННЦ “Інститут біології та медицини”)
  • Математичні методи з основами вищої математики та статистики (географічний факультет)

Біографія:

Т. В. Клімчук в 2014 році закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “теоретична та прикладна механіка”. У 2017 році закінчив аспірантуру під керівництвом проф. В. І. Острика. У 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Контактна взаємодія пружної смуги з півнескінченними штампами».

Працює асистентом на кафедрі загальної математики з 2020 року.

Основні напрямки його дослідження стосуються розв’язання мішаних крайових задач теорії пружності за допомогою методу Вінера – Гопфа (метод факторизації).

Т. В. Клімчук є автором 16 наукових робіт.

Основні наукові праці:

Статті:

  1. Klimchuk T. V. Stress distributions in the Cattaneo – Mindlin problem on a contact with slip and adhesion of two cylindrical bodies / T. V. Klimchuk, V. I. Ostryk // Frontiers in Mechanical Engineering – 2020. – Vol. 6. [doi: 10.3389/fmech.2020.00022]
  2. Klimchuk T. V. Smooth contact of a semiinfinite punch with rounded edge and an elastic strip / T. V. Klimchuk, V. I. Ostryk // Journal of Mathematical Sciences [Translation, DOI – 10.1007/s10958-018-3842-9] – 2018. – Vol. 231, No. 5. – P. 650–664.
  3. Klimchuk T. V. Frictional contact between an elastic strip and a semi-infinite punch with rounded edge / T. V. Klimchuk, V. I. Ostrik // Acta Mechanica – 2017. – Vol. 228, №10. – P. 3619–3631.
  4. Клімчук Т. В. Фрикційний контакт двох півнескінченних штампів і пружної смуги / Т. В. Клімчук, В. І. Острик // Вісник Київського університету. Сер.: фізико-математичні науки. – 2017. – № 1. – С. 15–20.
  5. Клімчук Т. В. Контакт зі зчепленням і проковзуванням півнескінченного штампа та пружної смуги / Т. В. Клімчук, В. І. Острик // Вісник Київського університету. Сер.: фізико-математичні науки. – 2016. – № 3. – С. 43–48.