e-mail: zag_mat@univ.kiev.ua
Посада: професор.
Вчене звання: професор.
Вчений ступінь: доктор фізико-математичних наук.

Напрямок наукових досліджень: теорія випадкових процесів та їх застосування.

Курси, що читалися викладачем та відповідні факультети:

Спеціальні курси на механіко-математичному факультеті:

  • Спецкурс «Моделювання випадкових величин і процесів»
  • Спецкурс «Стохастичні диференціальні рівняння»
  • Спецкурс «Коливні стохастичні системи»

Нормативні курси з вищої математики для студентів природничих факультетів університету.

Місце народження: с. Жеревці Лугинського району Житомирської області.

Працював на кафедрі загальної математики з 1980 по 2019 рр.

Біографія

В 1964 році Г.Л. Кулініч з відзнакою закінчив механіко-математичний факультет.
З 1966 року працював асистентом кафедри математичного аналізу, а потім доцентом кафедри теорії ймовірностей і математичної статистики.
У 1968 році достроково захистив кандидатську дисертацію «Про граничну поведінку розподілу розв’язку стохастичних диференціальних рівнянь», а у 1981 році — докторську дисертацію «Асимптотичні задачі теорії стохастичних диференціальних рівнянь».
З 1980 по 2003 рік був завідувачем кафедри загальної математики.
Г.Л. Кулініч – учень академіка НАН України А.В. Скорохода, відомий вчений в галузі теорії випадкових процесів та їх застосування. У його працях створено два нові перспективні наукові напрямки цієї теорії: 1) асимптотична теорія стохастичних диференціальних рівнянь при вельми нерегулярній поведінці коефіцієнтів; 2) інваріантні множини стохастичних диференціальних рівнянь.
Г.Л. Кулініч – автор понад 150 наукових праць, опублікованих у провідних українських та зарубіжних наукових виданнях, 18 його учнів успішно захистили кандидатські дисертації.
Г.Л. Кулініч є автором навчальних посібників «Інваріантні множини СДР Іто» (2002 р.) та «Асимптотичний аналіз нестійких розв’язків одновимірних СДР» (2003 р.).
В 1999 році нагороджений знаком «Відмінник освіти України».
Керував науковою роботою аспірантів.