e-mail: svilana_kushnirenko@knu.uabksv@univ.kiev.ua; bksv@ukr.net

Посада: доцент.
Вчене звання: доцент.
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Місце народження: с. Вертіївка Ніжинського р-ну Чернігівської обл.

Напрямок наукових досліджень:  стохастичні диференціальні рівняння.
Профілі у наукометричних базах: Scopus, ResearcherID, ORCID, Google Scholar

Curriculum Vitae

Курси, що читаються викладачем та відповідні факультети/інститути:

 • Вища математика (ННЦ «Інститут біології та медицини»)
 • Комбінаторний аналіз (механіко-математичний факультет)
 • Теорія ймовірностей (механіко-математичний факультет)
 • Методика викладання математики у вищих навчальних закладах  (механіко-математичний факультет)
 • Математика в закладах загальної середньої освіти та методика її викладання (механіко-математичний факультет)

Біографія

Після закінчення з відзнакою механіко-математичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка у 1997 році С.В. Кушніренко навчалася в аспірантурі під керівництвом професора Г.Л. Кулініча. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Інваріантні множини стохастичних диференціальних рівнянь із стрибками». На кафедрі загальної математики працює з 2000 року на посаді асистента, а з 2007 року – на посаді доцента. Кушніренко С.В. має більше 40 наукових та навчально-методичних праць. Нагороджена почесною грамотою НАН України за серію робіт «Інваріантні множини стохастичних диференціальних рівнянь» (2003).

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Монографія:

 1. G. Kulinich, S. Kushnirenko and Yu. Mishura. “Asymptotic Analysis of Unstable Solutions of Stochastic Differential Equations”. Bocconi & Springer Series, Mathematics, Statistics, Finance and Economics, 2020. – Vol.9. – 248 p.

Навчальні посібники:

 1. Данілов В.Я., Кушніренко С.В. Математична статистика: навчальний посібник. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2012. – 152 с.
 2. Данілов В.Я., Кушніренко С.В. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2009. – 112 с.

Методичні розробки:

 1. Кушніренко С.В.  Методична розробка з курсу “Основи вищої математики” для студентів ННЦ “Інститут біології та медицини” – К., 2019. – 257 с. Режим доступу: http://www.mechmat.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/10/metod_kushnireno.pdf
 2. Данілов В.Я., Єршов А.В., Кушніренко С.В. Теорія ймовірностей і математична статистика. – К: Прінт-Сервіс, 2013. – 80 с.
 3. Василик О.І., Карташов М.В., Кушніренко С.В. Завдання до практичних занять з дисципліни “Математична статистика” (для студентів механіко-математичного факультету). – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – 48 с.

Статті:

 1. G. L. Kulinich, S. V. Kushnirenko, Yu. S. Mishura. Weak convergence of integral functionals defined on the solutions of Ito stochastic differential equations with non-regular dependence on the parameter //  Theory Probab. Math. Stat.– 2018.– V.96.– P. 111–125.
 2. Grigorij Kulinich, Svitlana Kushnirenko. Asymptotic behavior of functionals of the solutions to inhomogeneous Ito stochastic differential equations with nonregular dependence on parameter // Modern Stochastics: Theory and Applications.– 2017.– Vol. 4,  Iss. 3.– P. 199–217.
 3. Grigorij  Kulinich,  Svitlana Kushnirenko, Yuliya  Mishura. Asymptotic behavior of homogeneous additive functionals of the solutions of Ito stochastic differential equations with nonregular dependence on parameter // Modern Stochastics: Theory and Applications.– 2016.– Vol. 3, Iss. 2.– P. 191–208.
 4. G. L. Kulinich, S. V. Kushnirenko, Y. S. Mishura. Limit behavior of functionals of solutions of diffusion type equations //  Theory Probab. Math. Stat.– 2016.– V.92.– P. 93–107.
 5. G. L. Kulinich, S. V. Kushnirenko, Y. S. Mishura. Asymptotic behavior of the martingale type integral functionals for unstable solutions to stochastic differential equations //  Theory Probab. Math. Stat.– 2015.– V.90.– P. 115–126.
 6. G. L. Kulinich, S. V. Kushnirenko. Strong uniqueness of solutions of stochastic differential equations with jumps and non-Lipschitz random coefficients // Modern Stochastics: Theory and Applications.– 2014.– Vol. 1,   Iss. 1.– P. 65–72.
 7. G. L. Kulinich, S. V. Kushnirenko, Y. S. Mishura. Asymptotic behavior of the integral functionals for unstable solutions of one-dimensional Ito stochastic differential equations // Theory Probab. Math. Stat.– 2013.– V.89.– P. 93–105.
 8. G. L. Kulinich, S. V. Kushnirenko. The first integrals for systems of stochastic differential equations with jumps // Theory Probab. Math. Stat.– 2008.– V.76.– P. 93–101.
 9. Sitlana  Kushnirenko. Determination of correlation functions of a position and velocity of a random harmonic oscillator // Theory of Stochastic Processes.– 2004.– V. 10 (26), No 1 – 2.– P. 97–102.
 10. Кулініч Г.Л., Кушніренко С.В. Про стабілізацію розв’язку задачі Коші для певного класу інтегро-диференціальних рівнянь // Укр. матем. журнал.– 2004.– Т. 56,  № 12.– С. 1699-1706.
 11. G. L. Kulinich, S. V. Kushnirenko. Invariant sets of systems of stochastic differential equations without aftereffect // Theory Probab. Math. Stat.– 2001.– V.63.– P. 123–130.
 12. Grigori Kulinich, Svitlana V. Kushnirenko. On the stabilization of the energy of a harmonic oscillator disturbed by random processes of the “white and shot noises” types // Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis.– 2000.– V.13:1.– P. 25–31.