e-mail: ryzhov@knu.uaryzhov@univ.kiev.ua

Посада: доцент.
Вчене звання: доцент.
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Місце народження: м. Київ.

Напрямок наукових досліджень: аналіз виживання.

Профілі у наукометричних базах: Scopus, ResearcherID, ORCID, Google Scholar

Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети/інститути:

  • Комп’ютерна статистика (механіко-математичний факультет)
  • Математична статистика з основами теорії випадкових процесів (механіко-математичний факультет)
  • Вибіркові обстеження (механіко-математичний факультет)
  • Математика для економістів, математика в економіці (Інститут міжнародних відносин)
  • Теорія ймовірностей і математична статистика (Інститут міжнародних відносин)
  • Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів (Інститут міжнародних відносин)
  • Вища математика (географічний факультет)

Біографія:

А.Ю. Рижов у 2001 році з відзнакою закінчив механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Статистика”.
З 2002 року асистент, а з 2018 року доцент кафедри загальної математики.
У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Аналіз даних типу тривалості життя за спостереженнями з суміші».
Основні наукові праці належать до теорії аналізу даних типу тривалості життя та теорії сумішей.
А.Ю. Рижов є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

З 25 лютого 2022 року офіцер Збройних Сил України.