e-mail: stanzhytskyi@knu.uaostanzh@gmail.com; stom@mail.univ.kiev.ua

Посада: завідувач кафедри, професор.
Вчене звання: професор.
Вчений ступінь: доктор фізико-математичних наук

Місце народження: с. Чупира Білоцерківського р-ну Київської обл.

Напрямок наукових досліджень:диференціальні рівняння з випадковими збуреннями, стохастичні рівняння у нескінченно вимірних просторах, системи функціонально-диференціальних рівнянь, якісна теорія різницевих рівнянь, рівняння на часових шкалах, оптимальне керування.
Профілі у наукометричних базах: Scopus, ResearcherID, ORCID, Google Scholar

Curriculum Vitae

Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети:

 • Варіаційне числення та методи оптимізації (механіко-математичний факультет)
 • Актуарна та фінансова математика (механіко-математичний факультет)
 • Математичне моделювання в природознавстві (механіко-математичний факультет)
 • Диференціальні рівняння з випадковими збуреннями (механіко-математичний факультет)
 • Вища математика (географічний факультет)

Біографія:

Після закінчення з відзнакою у 1985 р. механіко-математичного факультету О.М. Станжицький працював асистентом на кафедрі загальної математики (1987-1988 р.р.), а потім на кафедрі інтегральних та диференціальних рівнянь асистентом (1988-1994), доцентом (1994-2003).
У 1989 році захистив кандидатську дисертацію, а у 2002 р. – докторську дисертацію на тему «Якісний та асимптотичний аналіз рівнянь з випадковими збуреннями».
З 2003 року – завідувач кафедри загальної математики.
О.М. Станжицький – учень академіка НАН України А.М. Самойленка, займається вивченням диференціальних рівнянь з випадковими правими частинами. Ним розроблені методи дослідження стійкості систем диференціальних рівнянь з випадковою імпульсною дією, встановлені умови існування періодичних режимів у таких системах.
За допомогою методу функцій Ляпунова О.М. Станжицький вивів умови існування та стійкості інваріантних множин стохастичних систем. Ним отримано загальний принцип зведення в теорії стійкості таких систем. О.М. Станжицький суттєво розвинув для стохастичних систем метод усереднення М.М. Боголюбова. Для стохастичних лінійних систем вивчив умови їх дихотомії, та пов’язані питання про існування обмежених та стаціонарних розв’язків. Для стохастичних рівнянь у частинних похідних типу «реакція-дифузія»  О.М. Станжицький  отримав достатні коефіцієнтні умови існування інваріантних мір. Для систем різницевих рівнянь отримав умови якісної відповідності між властивостями їх розв’язків та розв’язків відповідних їм диференціальних рівнянь. Ним отримано коефіцієнтні умови існування оптимальних керувань для систем звичайних та стохастичних диференціальних рівнянь. . Для рівнянь на часових шкалах О.М. Станжицький отримав загальний принцип максимуму Понтрягіна, розвинув метод динамічного програмування Беллмана та вивчив в’язкі розв’язки відповідних рівнянь Гамільтона-Якобі-Беллмана.
О.М. Станжицький є автором понад 150 наукових та навчально-методичних праць, опублікованих в провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Підготував доктора фізико-математичних наук , 10 кандидатів фізико-математичних наук  та 2-х докторів філософії (PhD).
Читає ряд нормативних та спеціальних курсів на механіко-математичному факультеті.
Керує науковою роботою аспірантів.
О.М. Станжицький – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2012 р.), академік АН Вищої школи. За наукові досягнення нагороджений пам’ятною медаллю ім. М.М. Боголюбова (2009 р.).

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Монографії:

 1. A.M. Samoilenko, O.M. Stanzhytskyi. Qualitative and asymptotic analysis of differential equations with random perturbations.– Singapore: World Scientific, 2011. – 322 p.
 2. А.М. Самойленко, О.М. Станжицький. Якісний та асимптотичний аналіз диференціальних рівнянь з випадковими збуреннями. – К.: Наукова думка, 2009. – 335 с.

Підручники та посібники:

 1. Капустян О.В., Перестюк М.О., Станжицький О.М. Екстремальнi задачi: теорiя, приклади, методи розв’язання. Навчальний посiбник.– К.: ВПЦ “Київський університет”, 2019.
 2. Самойленко А.М., Кенжебаєв К.К., Станжицький О.М., Таран Є.Ю. «Математичне моделювання», підручник. – К.: «Наукова думка», 2015. – 327 с.
 3. Плахотник В.В., Станжицький О.М. та інші. “Вища математика”, рекомендовано Міністерством освіти і науки як базовий підручник для вищих навчальних закладів України. – Х.: “Фоліо”, 2014. – 670 с.
 4. Перестюк М.О., Парасюк І.О., Станжицький О.М. та інші. Диференціальні рівняння. Завдання кредитно-модульного контролю. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 43 с.
 5. Перестюк М.О, Станжицький О.М., Капустян О.В., Ловейкін Ю.В. Варіаційне числення та методи оптимізації. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 144 с.
 6. Станжицький О.М., Гординський Л.Д., Таран Є.Ю. Математичне моделювання. Навчальний посібник для студентів університетів. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – 125 с.
 7. Перестюк М.О, Станжицький О.М., Капустян О.В. Екстремальні задачі. Навчальний посібник для студентів університетів. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – 52 с.

Статті:

 1. O. Stanzhytskyi, V. Mogylova, O. Lavrova. Optimal Control for Systems of Differential Equations on the Infinite Interval of Time Scale // Understanding Complex Systems, Approaches and Methods in Fundamental Mathematics and Mechanics.– 2021.–  P. 395-405.
 2. Matthias Hieber, Oleksandr Misiats and Oleksandr Stanzhytskyi. On the bidomain equations driven by stochastic forces// Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series A (DCDS- A).– 2020.– V. 40, N. 11.– P. 6159–6177.
 3. A. N. Stanzhitskii , S. T. Mynbayeva, N. A. Marchuk.  Averaging in boundary-value problems for systems of differential and integrodifferential equations // Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal.– 2020.– V. 72,  No. 2.– P. 245-266.
 4. Oleksandr Stanzhytskyi, Olha Karpenko, Tetiana Dobrodzii. The relation between the existence of bounded global solutions of the differential equations and equations on time scales // Turkish Journal of Mathematics.– 2020.– V.44.– P. 2099 –2112.
 5. O.Stanzhytskyi, O. Kichmarenko Optimal control problems for some classes of functional-differential equations on the semi-axis// Miskolc Mathematical Notes.– 2019.– Vol. 20, No. 2.– P. 1021–1037.
 6. O. Misiats, O.Stanzhytskyi,   N. Yip. Invariant measures for reaction-diffusion equations with weakly dissipative nonlinearities // Stochastics: an International Journal of Probability.– Published online: 20 Nov 2019. https://doi.org/10.1080/17442508.2019.1691212
 7. O.M. Stanzhytskyi, K.K. Кеnzhebaev, A.O. Tsukanova. Existence and uniqueness results, the Markovian property of solution for a neutral delay stochastic reaction-diffusion equation in entire space // Dynamic Systems and Applications. –2019. – V. 28, No. 1. – P. 19-46.
 8.  O. Stanzhytskyi , V. Mogilova, A. Tsukanova On comparison results for  neutral stochastic differential equations of reaction-diffusion type in L-2 (R^d) // Modern Mathematics and Mechanics, Understanding Complex Systems.– 2019.– P. 351-395. https://doi.org/10.1007/978-3-319-96755-4_19
 9. O. Misiats, O. Stanzhytskyi, N. Yip. Asymptotic analysis and homogenization of invariant measures // Stochastics and Dynamics.– 2019. – V. 19, No. 2. – 1950015.
 10. O.M. Stanzhytskyi, T.V. Koval’chuk, V.V. Mohyl’ova. Application of the Method of Averaging to the Problems of Optimal Control Over Functional-Differential Equations// Ukrainian Mathematical Journal. – 2018. – V. 70, Issue  2. – P. 232-242.
 11. O. Kichmarenko, O. Stanzhytskyi Sufficient Conditions for the existence of Optimal Controls for Some Classes of Functional-Differential Equations // Nonlinear Dynamics and Systems Theory. – 2018. – V.18 (2). – P. 196-211.
 12. O. Stanzhytskyi, O.Lavrova, V.Mogylova, O.Misiats. Approximation of the Optimal Control Problem on an interval a Family of Optimization Problems on Time Scales // Nonlinear Dynamics and Systems Theory. – 2017. – V.17 (3). – P. 281-292.
 13. O. Stanzhytskyi, L. Bourdin, E.Trélat.  Addendum to Pontryagin’s maximum principle for dynamic systems on time scales // Journal of Difference Equations and Applications. – 2017. – V. 23 (10). – P. 1760-1763.
 14. M. Bohner, K. Kenzhebaev, O. Stanzhytskyi, O. Lavrova  Pontryagin’s maximum principle for dynamic systems on time scales// Journal of Difference Equations and Applications. – 2017. – V. 23, No. 7. – P. 1161–1189.
 15. V.Y. Danilov, O.E. Lavrova, O.M. Stanzhyts’kyi.  Viscous Solutions of the Hamilton–Jacobi–Bellman Equation on Time Scales // Ukrainian Mathematical Journal. – 2017. – 69(7). – P. 1085-1106.
 16. O. Stanzhytskyi, A. Tsukanova. Existence and Uniqueness of  the solutions to the Cauchy problem for the stochastic reaction-diffusion differential equation of neutral type // Journal of Mathematical Sciences. – 2017. – V. 226, N. 3. – P. 306-334.
 17. O. Misiats, O. Stanzhytskyi, N. Yip. Existence and uniqueness of invariant measures for stochastic reaction-diffusion equations in unbounded domains // J. Theor. Probab. – 2016. – V.29 (3). – P.996-1026.
 18. M. Bohner, O. Karpenko, O. Stanzhytskyi. Oscillation of solutions of second-order linear differential equations and corresponding difference equations // Journal of Difference Equations and Applications. – 2014. – V.20, N7. – P.1112-1126.
 19. O.M. Stanzhytskyi, E.A. Samoilenko. Coefficient conditions for existence of optimal control for systems of differential equations // Siberian Mathematical Journal. – 2014. – V. 55, N. 1. – P.156-170.
 20. A.N. Stanzhytskyi, E.A. Samoilenko and V.V. Mogilova. On the existence of an optimal feedback control for stochactic systems // Differential equations. – 2013. – V. 49, N11. – P.1456-1464.
 21. O. Karpenko, O. Stanzhytskyi. The relation between the existence of  bounded solutions of differential equations and the corresponding difference equations // Journal of Difference Equations and Applications. – 2013. – V.19, N 12. – P. 1967-1982.
 22. О.В. Карпенко, В.І. Кравець, О.М. Станжицький. Коливніть розв’язків лінійних функціонально – різницевих рівнянь другого порядку // Український Математичний Журнал. – 2013. – Т. 65, №2. – C. 226—235.
 23. M. Bohner, O. Stanzhytskyi, A. Bratochkina. Stochastic dynamic equations on general time scales // Electronic Journal of Differential Equations. – 2013. – N 57. – P.1-15.
 24. О.М. Станжицький, О.О. Самойленко. Коефіцієнтні умови існування оптимального керування для систем диференціальних рівнянь// Нелинейные колебания. – 2013. – Т.16, №1. – C. 125-132.
 25. V.I. Kravets, V.V. Mogilova, O.M. Stanzhytskyi. Optimal control of linear and nonlinear stochastic systems with quadratic on control cost functional // Functionnal differential Equations. – 2011. – V. 18, N 3-4. – P. 255-266.
 26. А.Н. Станжицкий, А.П. Креневич, И.Г. Новак. Асимптотическая эквивалентность линейных стохастических систем Ито и колеблемость решений линейных уравнений второго порядка//Дифференциальные уравнения. – 2011. – т. 47, №6. – C. 796-810.
 27. А.Н. Станжицкий,Т.В. Добродзий  Исследование задач оптимального управления на полуоси методом усреднения//Дифференциальные уравнения. – 2011. – т. 47, №2. – C. 264-277.
 28. A.N. Stanzhytskyi, N. Gorban. On the dynamics of solutions for autonomous reaction-diffusion equation in $R^n$  with multivalued nonlinearity. //Укр.мат. весник. – 2009. – т.6, №2. – C. 235–251.
 29. A.M. Samoilenko, N.I. Mahmudov, O.M. Stanzhitskii. Existence, uniqueness and controllability results for neutral FSDES in Hilbert spaces // Dynamic Systems and Applications. – 2008. – 17. – P. 53–70.
 30. А.М. Самойленко, А.Н. Станжицкий, Н.И. Махмудов. Метод усреднения и двухсторонние ограниченные решения стохастических систем Ито // Дифференциальные Уравнения. – 2007. – 43, № 1. – С. 52–63.
 31. А.М. Самойленко, А.Н. Станжицкий. Об усреднении дифференциальных уравнений на бесконечном интервале // Дифференциальные Уравнения.– 2006.– 42, № 4. – С. 476–482.
 32. О.М. Станжицький, А.М.Ткачук. Дисипативнiсть диференцiальних та вiдповiдних їм рiзницевих рiвнянь // Український Математичний Журнал. – 2006. – 58, № 9. – С. 1249–1256.
 33. О.М. Станжицький, А.М. Ткачук. Про зв’язок мiж властивостями розв’язкiв рiзницевих та вiдповiдних диференцiальних рiвнянь // Український Математичний Журнал. – 2005. – 57, № 7. – С. 989–996.
 34. A. M. Samoilenko, O.M. Stanzhytskyi and A.M. Ateiwi. On invariant tori for a stochastic Ito systems // Journal of Dynamics and Differential Equations. – 2005. – 17, # 4. – P. 737–758.
 35. О.М. Станжицький. Дослідження експоненціальної дихотомії стохастичних систем Іто за допомогою квадратичних форм // Український Математичний Журнал. – 2001. – 53, № 11. – С. 1545–1555.
 36. А.Н. Станжицкий. О принципе сведения А.М. Самойленко для дифференциальных уравнений со случайными возмущениями // Дифференциальные Уравнения. – 2001.– 37, № 2.– С. 218–222.