• Шовкопляс Т.В. Системи лінійних рівнянь та методи їх розв’язання (методична розробка). – Київ, 2023. – 51 с.
 • Станжицький О.М., Собчук В.В., Кушнiренко С.В., Вишенська І.Я. «Методичнi вказiвки та завдання для самостiйної роботи з дисциплiни «Математика у закладах загальної середньої освiти та методика її викладання» Вибранi роздiли теорiї ймовiрностей на уроках математики у профiльних класах» для студентiв спецiальностi 014.04 Середня освiта (Математика)//  Електронне видання Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 47 стр., 2021.
 • Станжицький О.М., Собчук В.В., Кушнiренко С.В. «Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Методика навчання математики» Частина І «Алгебраїчні рівняння» для студентів спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) // Електронне видання Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 62 стр., 2021.
 • Грисенко М.В. Економетрика. Комплекс навчально-методичних матеріалів для слухачів відділення післядипломної освіти. К.: Видавництво ІМВ. – 2010. – 92 с.
 • Грисенко М.В., Перегуда О.В., Плахотник В.В. Вступні тести. Математика. Варіанти тестів, приклади розв’язування задач, варіанти завдань співбесід, добірка задач із вступних іспитів. К.: ВПЦ «Київський університет» – 2007. -40с.
 • Грисенко М.В. Математика в економіці. Комплекс навчально-методичних матеріалів дисципліни спеціальності «міжнародний бізнес». К.: Видавництво ІМВ.- 2006. – 98 с.
 • Грисенко М.В. “Вища математика для економістів “Границя і неперервність функції”, Київ, 2000, -24 с.
 • Л.Д. Гординський, М.В. Грисенко, В.Я. Данилов, О.В. Перегуда, Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу “Вища математика” для проведення модульно-рейтингових робіт для студентів природничих факультетів університету. Частина 1. Київ, 2000, Інформаційно-видавничий центр товариства “Знання” України, -66с. “
 • Біленко В. І., Данилов В.Я., Данилов В.Я., Семенов В.О. Елементи лінійної алгебри та їх застосування в економіці (завдання дня індивідуальних семестрових робіт), Кременчук, 2000, Інститут економіки та нових технологій, -30с.
 • Г.Л.Кулініч, С.В.Тищенко, Г.Й.Призва, В.М.Шовкопляс. Конспект лекцій з курсу “Вища математика” (Тема: “Границі послідовностей і функцій”) для студентів природничих факультетів. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2000. – 63 с.
 • Васильченко І.П. Навчально-методична розробка з курсу “Теорія ймовірностей та математична статистика” Київ 1998, Вид-во МАУП.
 • Васильченко І.П. Навчально-методична розробка з курсу “Математичне програмування” К., -1998, Вид-во МАУП.
 • Васильченко І.П. Навчально-методична розробка з курсу “Вища математика”. Видавництво МАУП, Київ, 1997, 26 ст.
 • Кулініч Г.Л., Тищенко С.В., Ільченко О.В., Шовкопляс В.М. Конспект лекцій з вищої математики (тема: Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії) для студентів біологічного факультету. ВПЦ “Київський університет”, Київ, 1997, -39с.
 • Кулініч Г.Л., Тищенко С.В., Ільченко О.В., Шовкопляс В.М. Конспект лекцій з вищої математики (тема: “Аналітична геометрія на площині”) для студентів біологічного факультету. ВПЦ “Київський університет”, Київ.,1996,-37с.